Kontakti

Rekvizīti
Reģ.Nr. LV48501000290
Juridiskā adrese: "Mednieki", Kalni, Nīgrandes pag., Saldus novads, LV-3898
Biroja un ražotnes adrese: Raiņa iela 28A, Skrunda, LV-3326

AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV97UNLA0015003643130

Tālrunis

26415761 - Māris Tālbergs

28300674 - Kristians Tālbergs

E-pasts: zsmednieki@inbox.lv

 

Raksti mums!